Om förskolans verksamhet

Vägen till självständighet.
Barnens första instinkt är att klara det själv, utan hjälp!

Verksamhetens pedagogiska innehåll och rutiner planeras utifrån barnens behov, gruppens sammansättning och med Maria Montessoris filosofi och pedagogik samt förskolans läroplan.

​Mariagårdens Montessoriförskola

​​Adress: Högbergsgatan 63, 118 26 Stockholm

Telefon: 0701-900387