Korallen förskola till småbarn

Korallen är vår småbarnsavdelning.

Här går det 12 barn mellan 1 år till 2,5-3 år.

Här får barnen främst lära sig det sociala, leka och ha roligt. Vi sjunger mycket, pysslar, skapar samt är ute varje dag. Skapandet sker genom musik, bild och formgivning. Här uttrycker barnet sin konstnärliga talang.

Verksamheten är inte inriktad på resultat, utan vi vill ge möjlighet till upplevelser med alla sinnen, göra barnen nyfikna och att få tid och ro att upptäcka världen

​Mariagårdens Montessoriförskola

​​Adress: Högbergsgatan 63, 118 26 Stockholm

Telefon: 0701-900387